GPDR - persondataforordningen 2018

Jeg er som RAB-godkendt behandler forpligtet til at føre journal. I henhold til persondataforordningen af 2018 om beskyttelse af data, skal jeg have samtykke for at opbevare personfølsomme oplysninger.

 

Første gang du kommer til behandling hos mig, beder jeg dig derfor om, at underskrive følgende samtykkeerklæring.

 

Samtykke erklæring

Navn:______________________________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________

Fødselsdato og år:_______________________________ Telefon:_______________________

 

  • Samtykke er afgivet frivilligt

  • Jeg kan til en hver tid tilbagekalde samtykke, uden at det er til skade for mig og min behandling.

  • Samtykke er givet til registrering og opbevaring af journalføring af mit behandlingsforløb.

  • Ved ændring af behandlingsforløb - indhentes et nyt samtykke.

  • Der sker ingen udlevering af informationer om behandling til tredje part.

  • Opbevaring af journal sker i et aflåst arkivskab. Arkivskab er placeret i klinikken.

  • Jeg er oplyst om, at jeg til enhver tid har ret til at få mine personoplysninger slettet. Journal slettes senest 3 år efter behandlingsforløb er afsluttet.

  • Jeg er oplyst om min ret til at få ændret urigtige eller vildledende oplysninger.

  • Behandling kan ikke stå i stedet for lægelig behandling.

 

Dato:__________________  Underskrift:_______________________________________________________

 

Behandling af børn under 18 år

▢ Jeg bekræfter hermed, at jeg har forældremyndighed over det barn, der behandles.

 

Persondataforodningen 2018

Sådan beskytter jeg dine data

Dataansvarlig: Sund i krop & sjæl

Databehandler: Allberte Sofia Dalgaard

CVR-nummer: 38691864

Adresse: Eghovedvej 34, 8340 Malling

Jeg fører fysisk journal, som opbevares i et aflåst arkivskab i klinikken. Jeg er den eneste, der har nøgle til arkivskabet. Udenfor åbningstid opbevares nøglen til arkivskabet i et aflåst pengeskab.

Journalen indeholder dit navn, dato for behandlingen, evt. alder samt de helbredsoplysninger, som du har givet til mig i forbindelse med dit besøg i klinikken. 

Jeg opbevarer din journal i 3 år.

Du kan til enhver tid bede om at få slettet de oplysninger, som jeg opbevarer om dig.

 

Jeg anvender ikke cookies eller annoncer på min hjemmeside, men trafikken på min hjemmeside bliver registreret af google analytics.

Når du booker en tid online opgiver du følgende personlige oplysninger: 

Dit navn,emailadresse, evt. information om hvilken behandling, du ønsker og ved hjemmesbesøg adresse.

Jeg henviser til Wix.coms´s politik om beskyttelse af personlige oplysninger - https://da.wix.com/about/privacy